O zakładach Piwowarskich "Głubczyce"

Zakłady Piwowarskie "Głubczyce" S.A są przedsiębiorstwem wielozakładowym, którego zakłady rozmieszczone są na terenie woj. opolskiego. Obecna struktura przedsiębiorstwa ukształtowała się po 1945 roku na bazie zniszczonych i zdewastowanych w czasie II wojny światowej słodowni i browarów. Poszczególne jednostki organizacyjne jako mienie poniemieckie przeszły po zakończeniu wojny na własność Skarbu Państwa. Zniszczenia sięgały ok. 60% majątku trwałego i 75% parku maszynowego.

Dowiedz się więcej

Aktualności